Otevírací doba

PO: 8:00 - 11:00 / 12:00 - 16:00
ST: 8:00 - 11:00 / 12:00 - 17:00
ČT - PÁ: 8:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00

Kontakt

+ 420 724 181 024
+420 383 399 162

Služby knihovny

Veřejný internet

Připojení je realizováno prostřednictvím telefonního spojení. Kolářova knihovna v Katovicích umožní veřejnosti přístup na internet za těchto podmínek:

 1. Zájemce nemusí být registrovaným uživatelem Kolářovy knihovny.
 2. Zájemce starší 15-ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě znám.
 3. Děti do 15-ti let musí předložit písemný souhlas rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za případnou škodu či mravní újmu, ke které mohou děti využíváním této služby přijít.
 4. Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a s počítačovou sítí internet. Pokud nezná základy práce na internetu, bude zaškolen.
 5. Před započetím práce na internetu se musí uživatel seznámit s provozním řádem, podepsat prohlášení a zapsat se do deníku uživatelů.
 6. Obvyklá doba využití služby je 30 minut. Tuto dobu je možné prodloužit o dalších 30 minut, pokud není jiný zájemce.
 7. Dobu pobytu na internetu je možné předem rezervovat.
 8. U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.

Uživatelům je povoleno:

 1. vyhledávat informace pomocí protokolu http – stránky www
 2. používat vlastní USB flash disky (uživatel nese odpovědnost za donesená média a také za škody na hardware i software, které s nimi může způsobit)
 3. používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb (např. post.cz, seznam.cz, centrum.cz apod.)
 4. komunikovat on-line prostřednictvím chatu
 5. soubory stažené z internetu ukládat pouze do adresářů k tomu určených (před odchodem musí být všechny stažené soubory odstraněny)
 6. cokoli vytisknout (i barevně)

 Uživatelům je zakázáno:

 1. zapínat, vypínat či resetovat počítač
 2. provádět změny v konfiguraci programu
 3. kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny, nainstalovaných aplikací a programů v knihovně
 4. instalovat a spouštět vlastní programy
 5. vyhledávat, prohlížet a stahovat z internetu stránky obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog
 6. takové informace vytvářet a šířit
 7. provozovat e-mail knihovny

Uživatelé jsou povinni:

 1. dbát pokynů pracovníka knihovny
 2. při jakékoli nejasnosti vyžádat si odbornou pomoc
 3. neodstraňovat vzniklé závady
 4. odejít od počítače až po uzavření všech programů a oken
 5. dodržovat ustanovení provozního řádu

Ceník veřejného internetu:

Přístup k internetuzdarma
Tisk formát A4 černobíle6 Kč / strana

V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Stanovený poplatek za realizovaný tisk je však povinen uhradit.

Knihovna uchovává a zpracovává tato osobní data nutná pro provoz internetu za účelem adresného poskytování svých služeb, a to na základě udělení registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. Data jsou zpracována v interním systému a jsou chráněna proti přístupu cizích osob.